Welcome to SQLSaturday #225 Kosovo

SQLSaturday is a training event for SQL Server professionals and those wanting to learn about SQL Server. This event will be held May 18 2013 at Innovation Center of Kosovo, Rexhep Mala strt. 28A, Prishtina, Kosovo, e.g. street address here if entered venue name above, Prishtina, Kosovo, 10000, Albania. Admittance to this event is free, all costs are covered by donations and sponsorships. Please register soon as seating is limited, and let friends and colleagues know about the event.


Miresevini ne SQLSaturday #225 Kosova

SQLSaturday eshte njera nga llojet e ngjarjeve me atraktive per SQL Server profesionist, duke perfshire ketu Zhvilluesit, Administratoret si dhe BI zhvilluesit por duke mos anashkaluar edhe IT profesionist te fushave te tjera te Sistemve qe kan nderlidhje me SQL Server. Kjo ngjarje organizohet pothuajse ne te gjithe Boten, ku tek ne ka gjetur vendin dhe kohen qe te mbahet me 18 Maj, 2013 ne Qendren Inovative te Kosoves, Rr. Rexhep Mala 28A Prishtine. Pjesmarrja eshte e hapur per profesioniste te fushes se SQL Server dhe pa pagese, pasi qe nje gje e tille eshte mbeshtetur nga donatoret dhe sponzoret qe jan duke na perkrahur. Do te duhej te regjistroheni se shpejti ngase vendet jan te limituara. 

Register

*We do ask that you consider to OPT-IN for the Sponsors of this event. Without their assistance, we cannot bring this FREE event to you. You can always opt-out if and when they contact! Thank you for your consideration.

Click here to view/download event summary in XML format.

Join us on Twitter!

Event News

Apr 25,2013
 Ne SQL Saturday Kosova #225 do te kete shperblime te ndryshme per pjesmarresit ....
Apr 21,2013
Ne SQL Saturday Kosovo #225 do te jene prezent 6 MVP ligjerues ..
Apr 20,2013
 SQL Saturday Kosovo #225 - do te mbahet ne ICK

Event Sponsors

  
  
  
  
  
  
SQLSaturday Home
PASS