SQLSaturday 356

Slovenia

PASS SQLSaturday is a free training event for professionals who use the Microsoft data platform. These community events offer content across data management, cloud and hybrid architecture, analytics, business intelligence, AI, and more. This event will be held on Dec 13 2014 at Fakulteta za racunalnistvo in informatiko, Vecna pot 113, Ljubljana, 1000, Slovenia

Register Now

Welcome to SQLSaturday #356

This is the page for the 2014 event.

For the event on December 12th 2015 
please go to:

SQL Saturday 460 home page


Velik uspeh prvega dogodka SQL Saturday Slovenija v decembru 2013 in prav tako pomemben uspeh SQL Piknika v juniju 2014 sta nas več kot prepričala, da je vredno nadaljevati z delom in članom skupnosti uporabnikov strežnika Microsoft SQL Server še izboljšati možnosti izobraževanja. Vsem udeležencem, predavateljem in sponzorjem lanskega dogodka se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljujemo za podporo in zaupanje.

Drugi dogodek SQL Saturday Slovenija bo v soboto, 13. decembra 2014, v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani , Večna pot 113, Ljubljana (http://www.fri.uni-lj.si/si/fakulteta/kako_do_nas/).

Kot verjetno že veste, je udeležba na dogodku brezplačna; za vse stroške dogodka bodo poskrbeli sponzorji. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite čim prej, saj je število prostih mest omejeno.

Predkonferenčni dan

Letos smo se v sodelovanju z družbo Kompas Xnet d.o.o., enim od naših zlatih sponzorjev, odločili še razširiti obseg dogodka; tako letos pripravljamo tudi poseben dan izobraževanja z dvema celodnevnima seminarjema in dvema vrhunskima strokovnjakoma za Microsoft SQL Server.

Več informacij o seminarjih je na voljo na spletnem mestu družbe Kompas Xnet:

SQL Saturday Slovenija 2014 – Predkonferenčna seminarja

Seminarja bosta v petek, 12. decembra 2014, torej en dan pred našim dogodkom, v prostorih družbe Kompas Xnet d.o.o., Stegne 7, Ljubljana (http://kompas-xnet.si/o-podjetju/kontakt).

Ne pozabite o dogodkih obvestiti tudi svojih sodelavcev, prijateljev in znancev.

Bivanje v Ljubljani

V kolikor v dneh, ko bosta dogodka potekala, potrebujete prenočišče v Ljubljani, vam priporočamo, da se obrnete na Hotel Park, Ljubljana. Na voljo je tudi promocijska koda za popust – v kolikor jo potrebujete, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

Welcome to SQLSaturday #356

The tremendous success of our first SQL Saturday Slovenia in December 2013, and an equally significant success of our SQL Picnic in June 2014, are a clear signal of the significance of our efforts in providing additional learning opportunities for the members of our local Microsoft SQL Server community. We would like to take this opportunity to once more express our gratitude to all attendees, speakers, and sponsors of our first event, for all the support and confidence.

The second instalment of SQL Saturday Slovenia will take place on Saturday, 13th December 2014, at the Faculty of Computer and Information Science of the University of Ljubljana, Večna pot 113, Ljubljana (http://www.fri.uni-lj.si/en/about/how_to_reach_us/).

As you probably already know, the attendance to the event is free of charge; all expenses will be covered by sponsors. We kindly ask you to register as soon as possible, as space is limited.

Pre-conference Day

This year, together with Kompas Xnet d.o.o., one of our Golden Sponsors, we have decided to extend the event; therefore, this year we have also prepared a special one-day learning event with two whole-day seminars brought to you by two renowned Microsoft SQL Server experts.

You can find more information about the seminars at the Kompas Xnet web site:

SQL Saturday Slovenia 2014 – Pre-conference Seminars

Both seminars will take place on Friday, 12th December 2014, the day before our event, at Kompas Xnet d.o.o. premises in Ljubljana, at Stegne 7, Ljubljana (http://kompas-xnet.si/english/contact).

Please, do not forget to share the information about our events with your colleagues and friends.

Accommodations in Ljubljana

In case you are looking for accommodations in Ljubljana during the time of the events, we kindly recommend Hotel Park, Ljubljana. A promotional code for a discount on accommodation costs is available – please, let us know if you need one.

Event Location

Event news

No Event News entered. Please come back later and check again

Contact

Profile Image

Contact The Organizer

Send Message

XML Icon

XML Feed

Access event's XML feed

View Feed

Connect With Us


What is a PASS SQLSaturday?

PASS SQLSaturdays are local events organized by PASS community members around the world. PASS is a not-for-profit association for data professionals who leverage the Microsoft Data Platform, offering interactive learning built by community and guided by trusted data experts.

Back to Top cage-aids
cage-aids
cage-aids
cage-aids